Entrades

Comença la renovació de les entitats del Fitxer

,
Les persones i entitats membres del Consell representen diversos sectors de la societat, entre els quals es troba el teixit associatiu del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona. L’any passat es va iniciar la renovació dels…

Informada la ciutadania perquè confirmi formar part del Consell

,
El Consell de Ciutat està realitzant la renovació dels seus membres, i el passat 10 de març va ser el torn del sector ciutadà.
Plenari Consell de Ciutat

Comissió 10 anys del Consell de Ciutat

L'any 2004 es va constituir el Consell de Ciutat, en aplicació de la Carta Municipal. La constitució del plenari es va fer el 4 de març de 2004 i la Comissió Permanent es va posar en marxa l'any 2005. El mes d'abril del 2014 s'ha constituït aquesta…
Logo Consell de Ciutat

Reforma de la normativa de Participació Ciutadana

Aquesta comissió és mixta entre el Consell de Ciutat i el Consell Municipal d'Associacions, té com a finalitat debatre les propostes de canvi de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana i les Normes de Funcionament de Districte.…
Logo Consell de Ciutat

Reforma del reglament intern del Consell de Ciutat

Aquest grup de treball s'ha creat el mes de gener per revisar i actualitzar el reglament que es va aprovar l'any 2005. Ara toca actualitzar alguns aspectes que han quedat obsoletes a partir de l'aprovació del document de rol el 2008 o propostes…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen de racionalització dels òrgans de Participació

Aquesta comissió de treball va fer tres sessions de treball i el dictamen final va ser aprovat el maig del 2012. Les conclusions que s’arriben són les següents: Cal que ens plantegem com millorem la participació ciutadana.Els Consells…
Plenari Consell de Ciutat

Comissió de racionalització dels òrgans de participació

Aquesta comissió s'ha creat al gener del 2012, un cop va ser aprovada per la Comissió Permanent del mes de novembre de 2011. Es preveu fer quatre sessions de treball fins a principis de febrer. Posteriorment es farà una proposta de dictamen…
Plenari Consell de Ciutat

Pla Director de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l'any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors socials de la Ciutat que l'ha de dur a dotar-se d'una eina de política de participació fonamental, com és el Pla…