Entrades

Èxit del Consell de Ciutat: el ple municipal dona continuïtat als Pressupostos Participatius

El darrer plenari municipal ha aprovat per unanimitat la proposta del Consell de Ciutat per garantir la continuïtat dels Pressupostos Participatius, independentment de qui sigui el proper equip de govern. És la segona vegada que el consistori aprova una proposta del Consell de Ciutat.

El Consell de Ciutat proposarà al Ple municipal un acord per garantir la continuïtat dels pressupostos participatius

La proposta del Consell de Ciutat insta als diferents grups municipals a mantenir el projecte de Pressupostos Participatius al llarg del temps, amb independència del o dels grups que governin, així com el compromís d’acabar l’execució dels possibles projectes que puguin quedar pendents pel següent mandat.

Recomanacions del Consell de Ciutat als pressupostos i ordenances fiscals 2022

El Consell de Ciutat ha aprovat el dictamen sobre les Ordenances Fiscals i els Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Barcelona 2022. El Grup de treball, que va analitzar i debatre el seu contingut, finalment va elaborar la proposta de…

Pressupostos socials, (post)pandèmies i nits més cíviques: els tres temes estrelles del darrer Plenari del Consell de Ciutat el 2021

El passat 13 de desembre es va celebrar el segon i últim plenari del Consell de Ciutat d’aquest 2021. Durant la trobada, que reuneix en un mateix espai als 115 membres del Consell de Ciutat, es va aprovar el dictamen sobre els pressupostos…

El Consell de Ciutat dictamina a favor la proposta de Pressupostos i Ordenances Fiscals per al 2021

El Consell de Ciutat considera que els Pressupostos són adequats al context actual, donat que es centren en l’impuls de la ciutat i en la resolució de problemes generats per la COVID-19 i valida la proposta presentada per l’equip de govern. El…

El Consell de Ciutat insta al govern espanyol a ser més flexible i permetre que l’Ajuntament tingui més eines pressupostàries per fer front a la situació actual

, , , , , , , ,
El gruix de les recomanacions formulades en el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020 aprovat en l’últim plenari de l’any 2019, són propostes dirigides a millorar aquest projecte d’àmbit municipal. Tanmateix, el Consell…

Demanem a l’Autoritat de Transport Metropolità que s’impliqui més en la promoció del transport públic

En l’últim plenari del Consell de Ciutat l’any 2019 es va aprovar el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020. En aquest es feien un seguit de propostes dirigides a l’Ajuntament de Barcelona, tot sabent que algunes…
Plenari Consell de Ciutat

Pressupostos i Ordenances Fiscals de 2020: s’aproven les conclusions

El Grup de Treball (GT) va mantenir diverses trobades per debatre els pressupostos i ordenances que el govern té previst portar a aprovació del Plenari del Consell Municipal, i van emetre les recomanacions que es van aprovar en el plenari…

La Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals acaben la seva feina

El Plenari del Consell de Ciutat del 13 de desembre de 2017 va aprovar les conclusions presentades pel Grup de Treball dels Pressupostos de 2018. Aquest grup de treball estava format per la Comissió i també per totes les entitats que…
Imatge d'un plenari del Consell de Ciutat

Dictamen sobre un nou model de subvencions

Per la realització d’aquest dictamen, i en qüestió aquest GT s’ha reunit quatre vegades, tres de presencial i una no presencial. Es va aprovar el juliol del 2017. El GT considera que la nova proposta ha de contemplar: Elaborar…