Entrades

El Consell de Ciutat dictamina a favor la proposta de Pressupostos i Ordenances Fiscals per al 2021

El Consell de Ciutat considera que els Pressupostos són adequats al context actual, donat que es centren en l’impuls de la ciutat i en la resolució de problemes generats per la COVID-19 i valida la proposta presentada per l’equip de govern. El…

El Consell de Ciutat insta al govern espanyol a ser més flexible i permetre que l’Ajuntament tingui més eines pressupostàries per fer front a la situació actual

El gruix de les recomanacions formulades en el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020 aprovat en l’últim plenari de l’any 2019, són propostes dirigides a millorar aquest projecte d’àmbit municipal. Tanmateix, el Consell…

Demanem a l’Autoritat de Transport Metropolità que s’impliqui més en la promoció del transport públic

,
En l’últim plenari del Consell de Ciutat l’any 2019 es va aprovar el dictamen sobre Pressupostos i Ordenances Fiscals 2020. En aquest es feien un seguit de propostes dirigides a l’Ajuntament de Barcelona, tot sabent que algunes…
Plenari Consell de Ciutat

Pressupostos i Ordenances Fiscals de 2020: s’aproven les conclusions

El Grup de Treball (GT) va mantenir diverses trobades per debatre els pressupostos i ordenances que el govern té previst portar a aprovació del Plenari del Consell Municipal, i van emetre les recomanacions que es van aprovar en el plenari…

La Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals acaben la seva feina

El Plenari del Consell de Ciutat del 13 de desembre de 2017 va aprovar les conclusions presentades pel Grup de Treball dels Pressupostos de 2018. Aquest grup de treball estava format per la Comissió i també per totes les entitats que…
Imatge d'un plenari del Consell de Ciutat

Dictamen sobre un nou model de subvencions

Per la realització d’aquest dictamen, i en qüestió aquest GT s’ha reunit quatre vegades, tres de presencial i una no presencial. Es va aprovar el juliol del 2017. El GT considera que la nova proposta ha de contemplar: Elaborar…

S’aproven les conclusions sobre Ordenances Fiscals i Pressupostos Municipals del 2017

Les conclusions es van redactar després de 6 sessions de treball que van iniciar el mes d’octubre i van acabar a finals de novembre. El plenari del 14 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen. Un grup de treball dedicat exclusivament…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen sobre les Ordenances fiscals i els Pressupostos Prorrogats, 2016

Aquest dictamen va ser aprovat al Plenari del Consell de Ciutat del 17 de desembre de 2015. El grup de treball es va reunir en tres sessions amb el personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona. Amb això el Grup de Treball vol exposar…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen Pressupostos i Ordenances Fiscals 2011

Es va crear una comissió de treball per tal de conèixer, debatre i elaborar una proposta de dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament per al 2011. La Comissió de Treball va fer quatre sessions…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 2012

La Comissió Permanent del CDC del 15 de setembre de 2010 va aprovar la constitució d’una comissió de treball per realitzar el dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament pel 2012. La comissió…