Entrades

La Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals acaben la seva feina

El Plenari del Consell de Ciutat del 13 de desembre de 2017 va aprovar les conclusions presentades pel Grup de Treball dels Pressupostos de 2018. Aquest grup de treball estava format per la Comissió i també per totes les entitats que…
Imatge d'un plenari del Consell de Ciutat

Dictamen sobre un nou model de subvencions

, , , ,
Per la realització d’aquest dictamen, i en qüestió aquest GT s’ha reunit quatre vegades, tres de presencial i una no presencial. Es va aprovar el juliol del 2017. El GT considera que la nova proposta ha de contemplar: Elaborar…

S’aproven les conclusions sobre Ordenances Fiscals i Pressupostos Municipals del 2017

Les conclusions es van redactar després de 6 sessions de treball que van iniciar el mes d’octubre i van acabar a finals de novembre. El plenari del 14 de desembre de 2016 va aprovar el dictamen. Un grup de treball dedicat exclusivament…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen sobre les Ordenances fiscals i els Pressupostos Prorrogats, 2016

Aquest dictamen va ser aprovat al Plenari del Consell de Ciutat del 17 de desembre de 2015. El grup de treball es va reunir en tres sessions amb el personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona. Amb això el Grup de Treball vol exposar…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen Pressupostos i Ordenances Fiscals 2011

Es va crear una comissió de treball per tal de conèixer, debatre i elaborar una proposta de dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament per al 2011. La Comissió de Treball va fer quatre sessions…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen dels pressupostos i ordenances fiscals 2012

La Comissió Permanent del CDC del 15 de setembre de 2010 va aprovar la constitució d’una comissió de treball per realitzar el dictamen sobre els Pressupostos generals i les Ordenances fiscals de l’Ajuntament pel 2012. La comissió…