Entrades

S’aprova la memòria del Consell de Ciutat per al 2022

L’espai retorna a la normalitat amb una gran activitat dels seus grups de treball.

Aprovades les recomanacions per atallar l’emergència alimentària

, , , , ,
El Consell de Ciutat ha protagonitzat en els darrers mesos un debat sobre la necessitat d’intervenir en el curt termini per contenir l’emergència alimentària que ha patit durant l’estat d’alarma i que està patint la ciutat. Aquest…
Plenari Consell de Ciutat

Manifest del Consell de Ciutat davant del COVID19

El Consell de Ciutat es posiciona davant la greu crisi que s’està patint arran de la pandèmia mundial COVID19 i llança un manifest. S’engloben propostes i peticions dirigides a la ciutadania i administracions.
Plenari Consell de Ciutat

S’aproven les Conclusions sobre Desigualtats i Vulnerabilitats

El plenari va aprovar el passat 17 de desembre de 2019 el dictamen presentat pel Grup de Treball (GT) sobre Desigualtats i Vulnerabilitats. Aquest va iniciar les seves trobades el 2018 i, a partir d’aquí, va treballar en els seus objectius:…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen de desigualtats i vulnerabilitats

Després de nou sessions, el dictamen va ser aprovat el juliol 2017. El Consell de Ciutat ha valorat les desigualtats socials a Barcelona des de perspectives diverses: gènere, infància i adolescència, salut pública, renda, capacitats,etc.…
Plenari Consell de Ciutat

Pacte del temps

El 2009 s’inicia el procés per impulsar el Pacte del Temps com a eina per consensuar i potenciar les polítiques d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment s’ha finalitzat la primera fase de treball per elaborar el…