Entrades

Logo Consell de Ciutat

Reforma del reglament intern del Consell de Ciutat

Aquest grup de treball s'ha creat el mes de gener per revisar i actualitzar el reglament que es va aprovar l'any 2005. Ara toca actualitzar alguns aspectes que han quedat obsoletes a partir de l'aprovació del document de rol el 2008 o propostes…
Plenari Consell de Ciutat

Teixit Associatiu i abordatge de la crisis

En aquests moments, la nostra societat es troba sotmesa en una greu crisi econòmica i financera, una crisi que està afectant gran part de la ciutat i està fent trontollar les bases del nostre progrés social, amb un increment molt gran de…
Plenari Consell de Ciutat

Dictamen de racionalització dels òrgans de Participació

, , , ,
Aquesta comissió de treball va fer tres sessions de treball i el dictamen final va ser aprovat el maig del 2012. Les conclusions que s’arriben són les següents: Cal que ens plantegem com millorem la participació ciutadana.Els Consells…
Plenari Consell de Ciutat

Comissió de racionalització dels òrgans de participació

Aquesta comissió s'ha creat al gener del 2012, un cop va ser aprovada per la Comissió Permanent del mes de novembre de 2011. Es preveu fer quatre sessions de treball fins a principis de febrer. Posteriorment es farà una proposta de dictamen…
Plenari Consell de Ciutat

Consell Assessor de Barcelona Televisió

El Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió es un òrgan de naturalesa consultiva i assessora constituït al si del Consell de Ciutat, en compliment del que disposen els articles 33.2 i 33.3 de la Llei 22/2005 de 29 de desembre…
Plenari Consell de Ciutat

Pla Director de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l'any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors socials de la Ciutat que l'ha de dur a dotar-se d'una eina de política de participació fonamental, com és el Pla…