Xarxa de Consells

Des del Consell de Ciutat s’està creant una xarxa dels organismes de participació sectorial i territorial de la ciutat, per poder treballar de forma coordinada alguns temes d’interès per a tots els consells que formen part del Consell de Ciutat.

CONSELLS SECTORIALS