Garantir la no discriminació i l'accés a l’habitatge, els temes que marquen la intervenció del Consell de Ciutat en el plenari municipal

Enric Canet, del Casal dels Infants i Montserrat Morera, del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), han estat els encarregats d’explicar la tasca desenvolupada pel Consell el darrer any, posant èmfasi no només en les fites aconseguides i les recomanacions que es van traslladar al Consistori Municipal, sinó també en els reptes de futur.

Presentació de la memòria del Consell de Ciutat al plenari municipal.
26/04/2024 - 16:11 h - Participació Ajuntament de Barcelona

El Ple Municipal del mes d’abril ha iniciat amb la presentació de la memòria d’activitat de l’any 2023 del Consell de Ciutat. Enric Canet, del Casal dels Infants i Montserrat Morera, del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), han estat els encarregats d’explicar la tasca desenvolupada pel Consell el darrer any, posant èmfasi no només en les fites aconseguides i les recomanacions que es van traslladar al Consistori Municipal, sinó també en els reptes de futur.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut unes paraules per realçar la tasca feta des del Consell i ha volgut destacar “el valor afegit que suposa per la ciutat un òrgan modèlic des del punt de vista de la seva concepció com és el Consell de Ciutat”. A més, Collboni s’ha compromès a posar l’atenció en “la necessitat que tots els grups polítics facin un esforç de presència i seguiment de l’activitat del Consell”.

Els mecanismes per garantir la no discriminació i les recomanacions en matèria d’habitatge sobresurten com a eixos fonamentals de la feina duta a terme pel Consell

Els representants del Consell de Ciutat han començat la seva intervenció expressant el volum d’activitat exercida durant l’any 2023, on es van celebrar un total de 35 reunions. El resultat d’aquestes va ser la celebració de la jornada “Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur”, amb l’aprovació del manifest resultant així com també l’elaboració del dictamen amb les corresponents recomanacions relacionades amb l’habitatge destinat a polítiques socials.

Pel que fa al manifest “Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur”, reivindica el desplegament eficient de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació, així com també recull recomanacions relacionades amb l’atenció personalitzada i informada a la persona discriminada, la coordinació entre els agents implicats en aquesta resposta o la transparència en el procediment de denúncies.

Per altra banda, el Consell de Ciutat també ha recordat el seu posicionament en una de les temàtiques que més debat ha generat els últims mesos: l’habitatge. En aquest sentit, l’ens va treballar conjuntament amb el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona en la confecció del dictamen aprovat el passat mes de desembre. Així, algunes de les recomanacions que s’han posat de relleu han estat la necessitat d’assolir el 10% d’habitatge destinat a polítiques socials o de protecció oficial durant els pròxims 4 anys per tal de donar resposta a l’emergència d’habitatge de la ciutat o l’exigència de garantir que es vetlli pel compliment de la legislació, especialment de les mesures de la nova llei d’habitatge, mitjançant el reforç de les línies d’inspecció i disciplina.

Reptes més enllà de la feina desenvolupada

Sens dubte, hi ha hagut una reivindicació que s’ha fet present en el plenari municipal en relació a la urgència de millorar el diàleg entre el mateix Consell i el govern de la ciutat a través de la necessitat d’accelerar el ritme de retorn dels dictàmens i aconseguir així un diàleg fluid entre la ciutadania i el govern que es considera “imprescindible per aquest òrgan de participació tant important”, tal i com ha assenyalat Montserrat Morera en la seva intervenció. En aquest sentit, s’ha posat de manifest que ja s’estan prenent mesures per fomentar una dinàmica més fluida entre el Consell i el Consistori i, en última instància, entre la ciutadania i el govern de la ciutat.

Les representants del Consell també han assenyalat la importància de millorar la visibilitat i la comunicació del Consell, la coordinació amb altres òrgans sectorials i l’increment de la participació dels grups municipals.

Els grups municipals compromesos amb els reptes del Consell

Els diversos grups municipals han reconegut i agraït la tasca del Consell de Ciutat i han coincidit en les felicitacions per aquests vint anys de compromís amb la ciutat i han instat al govern local a portar fins a les últimes conseqüències la funció i visió del Consell com a grup de trobadadebat i assessorament.

Victòria Alsina, per part de Junts per Catalunya (JxC), ha estat la primera a intervenir i ha agraït la feina feta aquest any 2023 tot i la dificultat per coincidir en any electoral. Ha assenyalat la importància de donar retorn als dictàmens pendents com a element cabdal per “donar al Consell la importància que es mereix”.

Lluís Rabell, del grup socialista, ha mostrat el seu compromís a fer retorn dels dictàmens pendents: “No són només paper sinó que reflecteixen una veu experta per la governança de la ciutat”.

En nom dels Comuns ha pres la paraula el regidor Marc Serra que ha volgut destacar el dictamen d’habitatge social no només per tractar-se d’un tema “que ens afecta a tots i totes” sinó per la col·laboració que s’ha donat entre el Consell de Ciutat i el Consell de l’Habitage Social.

El regidor Jordi Corones, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha celebrat que la ciutadania pugui participar del plenari a través dels seus òrgans i  ha fet valdre la feina del Consell com a òrgan “d’assessorament i representació dels interessos i preocupacions de tota la ciutat”.

M Ángeles Esteller, per part del Partit Popular (PP), ha volgut destacar l’acte de generositat del Consell en la seva dedicació per millorar les condicions de vida de la ciutadania i ha recordat que “tots els grups hem d’assumir com a nostres totes aquestes peticions per contribuir a donar resposta al treball fet”.

L’última intervenció ha estat del regidor Gonzalo de Oro-Pulido, de VOX, qui ha apuntat alguns elements de millora demanant al Consell que “reflecteixi millor la pluralitat de la ciutat de Barcelona”.

En el torn de rèpliques Canet i Morera han agraït l’espai i han recordat a tots els presents que el Consell té un reglament d’organització que permet que ningú hi quedi exclòs: “Treballem des del voluntariat, des de la solidaritat i el compromís i acceptem la participació de qualsevol persona o entitat que vulgui sumar-s’hi”.