Dos portaveus del Consell de Ciutat presenten la memòria d’activitats al plenari de Barcelona, destacant les principals fites i apuntant
El màxim òrgan de participació compta amb diferents espais i grups per involucrar-s’hi.
El diàleg entre ciutadania i govern municipal ha impulsat el Consell de Ciutat a prendre el pols de Barcelona durant
L’entitat ha estat proposada per rebre aquesta distinció per ser pionera en la implementació de la metodologia Treball amb Suport
Demanen garantir el dret a una bona administració pública, a la igualtat de tracte i a la no discriminació i
L’espai retorna a la normalitat amb una gran activitat dels seus grups de treball.
El darrer plenari del Consell de Ciutat del 2022 valora positivament els Pressupostos Municipals, i els qualifica “d’expansius i socials”.
El passat dia 22 de novembre de 2022 el Consell de Ciutat de Barcelona va organitzar una jornada sobre les
S'obiran espais de debat per definir estratègies per millorar l'accés digital a l’administració pública i aconseguir que tothom tingui els