Una de les finalitats de la Llei 19/2020 d’Igualtat de Tracte i No Discriminació és evitar qualsevol de les formes
La llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació és un instrument transversal a tota Catalunya que permet afrontar les
El Consell de Ciutat analitzarà i debatrà la proposta dels Pressupostos Municipals i les Balances Fiscals 2024 del govern municipal
La funció principal del Consell de Ciutat és la d’elaborar dictàmens i manifests amb recomanacions sobre com creu que s’hauria
La jornada ‘Reptes de la no discriminació a Barcelona: reflexions de present i futur’, organitzada pel Consell de Ciutat, va
Medalla d'Honor de Barcelona
Les persones membres del plenari del Consell de Ciutat ja poden presentar les candidatures a la Medalla d'Honor de Barcelona
L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya (OITND) és un dels instruments creats per vetllar pel
La diversitat amb la qual compta el Consell de Ciutat és una de les característiques que millor defineixen el màxim
Segons l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, la llengua és el quart motiu de discriminació que més registre