Seguidament es va explicar i debatre sobre el procés de renovació del Consell de Ciutat que es va acordar en el darrer plenari del mes d’abril.
Es va exposar el procediment de renovació dels 7 àmbits que en formen part i quin instrument es segueix en cada cas.

A continuació, es va presentar el procés participatiu del PAM a nivell de ciutat i de districtes, i es va concretar el paper del Consell de Ciutat en aquest procés que planteja fer un grup de treball per elaborar un informe sobre el tema i que concentrarà la seva tasca durant els mesos de desembre i gener.

Finalment es va parlar sobre l’informe preceptiu que realitza aquest òrgan de participació sobre les ordenances fiscals i el pressupost i el Grup de treball que es crearà a tal efecte.