En aquesta sessió es va parlar de la organització de l’esdeveniment “Repensant els Consells de Ciutat- esperit d’utilitat i proximitat” on l’objectiu és convidar a altres Consells de Ciutat i aprofitar la diversitat de les seves experiències per posar en comú diverses dinàmiques i debatre opcions de millora en la línia del lema de la Jornada.

En la segona part de la sessió, la Comissió Permanent va acordar la creació d’un grup de persones per fer el seguiment de les noves normes de Participació Ciutadanes aprovades recentment i, a continuació, va consensuar que aquest grup hauria de representar la diversitat de consells que integra el Consell de Ciutat. Per últim, s’informa que el grup de Desigualtats a Barcelona tindrà continuïtat després del dictamen.