Així doncs, aquest òrgan va aprovar l’acta de la sessió anterior, i, a continuació, va proposar crear un grup de treball pel seguiment de la renovació dels membres del Consell de Ciutat si es produís l’aprovació del reglament de participació de principis d’octubre. Seguidament, es va informar de la necessitat de constituir el més aviat possible el grup de pressupostos 2018 per traslladar el dictamen al plenari de desembre i després es va informar sobre l’estat del grup de treball de desigualtats i vulnerabilitats.

Tot seguit, la comissió va proposar formular un comunicat en solidaritat a la resposta de la ciutadania en relació als atemptats produïts recentment a Barcelona. Per últim, cal destacar que en aquesta sessió els membres van aprovar la introducció d’un punt a l’ordre del dia per debatre un comunicat sobre els fets que estan succeint a Catalunya respecte al referèndum de l’1 d’octubre.