En la primera part de la sessió, es va aprovar l’acta de la sessió anterior i es va informar sobre l’estat dels grups de treball de Comunicació i Visibilitat i d’Implementació de les noves Normes de Participació Ciutadana. A continuació, la Permanent va presentar propostes per la creació de nous grups de treball i va acordar que s’enviarien per correu a la resta de persones del Consell de Ciutat.

En la segona part de la sessió, la Permanent va suggerir celebrar el pròxim plenari al mes d’abril on el govern municipal rendirà comptes sobre l’estat de la ciutat i on s’aprovarà l’Informe anual d’activitat del Consell de Ciutat. Posteriorment, aquest Informe s’haurà d’explicar al Consell Municipal on es troben els regidors i regidores de la corporació.