Grup de treball de pressupostos i ordenances fiscals 2021

 • Objectius

  Conèixer la proposta del pressupost municipal que s’executarà l’any 2021, així com la d’ordenances fiscals. En les diverses sessions, el Grup de Treball fa seva la informació que rep, planteja els seus dubtes al departament responsable, i proposa les seves recomanacions que es recullen en el dictamen final.

  Aquest any, seguint la trajectòria de l’any anterior, els grups municipals que així ho han considerat han compartit la seva visió respecte del tema.

  És preceptiu, és a dir, és obligatori que el Consell de Ciutat es pronunciï sobre la proposta dels Pressupostos i Ordenances Fiscals anuals perquè el Plenari Municipal l’aprovi. 

 • Qui en forma part?

  Membres

  • Raquel del Haro, CCOO.
  • Albert Recio, Fed. Ass. Veins i Veines de Barcelona.
  • Montserrat Morera, Consell d’Associacions de Barcelona.
  • Juanjo Casado, UGT.
  • Jordi González, Fundació Esclat Marina.
  • Anna Balletbó.
  • Paz Cano.
  • Carmen Penella, Registre ciutadà.
  • Inma González, Registre ciutadà.
  • Josep Conesa, Registre ciutadà.