Grup de treball Memòria CdC 2019

 • Objectius

  El Consell de Ciutat és un conjunt d’espais i formes de treball que fan que el grup de ciutadans, entitats i institucions que el conformen mantinguin un diàleg permanent amb l’Ajuntament sobre els principals temes de la ciutat.

  L’objectiu del grup de treball és revisar les actuacions que durant l’any s’han desenvolupat, avaluar-les i plantejar els reptes per l’any següent.

 • Qui en forma part?

  Institucions més significatives de la ciutat

  • Montse Morera (Consell d’Associacions de Barcelona)
  • Luís Fernández (CJB)

  Fitxer general d’entitats

  • Àngels Guiteras (ABD)

  Consell sectorials de ciutat

  • Joan Martínez (Consell Assessor de la Gent Gran)

  Registre ciutadà

  • Delfí Cosialls