Medalles d’Honor de Barcelona de 2020

Ciutadans i ciutadanes

Joan Balañach i Lloret

Joan Balañach i Lloret

Joan Balañach i Lloret va dedicar tota la seva vida a accions socials, va ser representant sindical a la Fundació Claret, membre de l’Associació de veïns de la Sagrada Família, i membre de la FAVB on ha tingut diversos càrrecs, i entre altres, ha representat a la Federació en el Consell de Turisme. El seu treball ha estat relacionat amb la promoció de cooperatives d’habitatge, ha estat impulsor de diverses campanyes com El barri no està en venda i d’altres relacionades amb turisme sostenible.

Entitats i institucions

Escola d'Adults La Verneda

Escola d’Adults de La Verneda

L’Escola d’Adults de La Verneda és un projecte liderat per les associacions Àgora i Heures i consistent en una comunitat d’aprenentatge que té la intenció de servir com a instrument de participació i difusió cultural més enllà de l’educació reglada. El seu referent és la pedagogia freiriana de l’apoderament educatiu mitjançant l’autoaprenentatge, i seguint una metodologia dialògica a on l’alumne i el docent estan al mateix nivell. L’escola és una entitat constructora de barri i de ciutat donat el seu impacte social.

Consulta les Medalles d’Honor de Barcelona proposades pel Consell de Ciutat del 2019.