La sessió va ser presidida per Mary Luz Eixarch, Vicepresidenta Associativa del Consell i va comptar amb la participació de Maria Assumpció Roset, Comissionada de Gent Gran.

Els aspectes més destacats que es van tractar en aquesta sessió de la Comissió Permanent van ser:

  • L’Informe de Presidència sobre el desplegament del Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-16; els programes d’envelliment actiu dels districtes i les accions en marxa de la Mesura de Govern sobre Bon Tracte. També sobre la participació del Consell en la trobada de persones grans amb eurodiputats organitzada per l’Oficina del Parlament Europeu a Madrid.
  • El pla de treball del Consell Assessor de la Gent Gran: informacions dels grups de treball del Consell, el butlletí número 2 del CAGG i informació sobre la Comissió Territorial del CAGG que es va celebrar el passat 27 de febrer a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc.
  • La presentació dels eixos de treball i el procés cap a la IV Convenció de les veus de la gent gran.
  • La participació de les persones grans de Barcelona en el 7e Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya organitzat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya, a celebrar l’acte principal al Mont Sant Benet l’1 d’octubre d’enguany.