També està inclòs el text de la conferència que va impartir Joaquim Albareda sobre el Consell de Cent com a precedent del Consell de Ciutat en l’acte institucional del passat 15 de juliol.

Finalment el llibre recull els articles de la secció dels torns de paraules que diferents persones del Consell de Ciutat han anat escrivint per opinar de diverses qüestions en el butlletí mensual que edita el Consell de Ciutat.

Per últim, s’han inclòs alguns textos nous de les tres secretaries que han presidit tècnicament aquest òrgan i dels dos comissionats de participació Ciutadana.

Disponible el llibre en format PDF