Es parteix del convenciment que les persones i els grups són agents de canvi i transformació social, també a l’hora de promoure iniciatives per a l’eradicació de la violència contra les dones.

A la Jornada es debatrà sobre el paper de la ciutadania i el teixit associatiu en la prevenció de la violència masclista, així com dels reptes actuals que cal afrontar. Serà un espai de reflexió però, també, de coneixement i d’intercanvi de recursos per a la sensibilització  i la prevenció.

Més informació i inscripcions en aquesta web o bé a acordnoviolencia@bcn.cat o al telèfon del CIRD: 93 285 03 57