El període per poder presentar les sol·licituds de subvencions de caràcter general de 2015 ja roman obert i ho estarà fins al 18 de desembre de 2014. Tota la informació, programes i documentació es pot consultar en el web de Govern Obert

L’Ajuntament té una àmplia oferta de subvencions que van des de les accions socials, les polítiques de joventut o els ajuts al comerç. El bloc més important i que representa el 80 per cent de les subvencions està destinat a les activitats de districte i de ciutat.