Les Jornades consten de tres espais diferenciats: presentació del projecte i aprofundiment en la contribució que pot aportar per abordar la soledat i l’aïllament de la gent gran; procés de participació 2.0. a través d’una enquesta online a fi i efecte de donar l’opinió sobre les principals funcions del projecte, els serveis que ha de contemplar, la configuració de les xarxes de confiança que s’establiran o el rol dels diferents agents implicats; i, finalment, uns Tallers de treball o co-creació, adreçats a professionals, tècnics/ques, voluntaris/es i activistes que treballen directament amb la gent gran, en què es recolliran les propostes tècniques i operatives dels professionals del sector en relació al projecte.

Més informació a: www.jornadesvincles2015.cat