La jornada serà l’espai d’assemblea de l’Acord Ciutadà per fer balanç de l’activitat realitzada en el marc de les Xarxes d’Acció, l’Estratègia Compartida i els seus projectes tractors, així com d’altres activitats i projectes de l’Acord durant els anys 2011-2015, i exposar les perspectives de futur.

Durant l’acte s’organitzaran diversos grups de treball per facilitar espais de debat i participació i es promourà un espai de reflexió i intercanvi entorn la inclusió social a la ciutat.

La Jornada Anual s’adreça a les organitzacions membres de l’Acord Ciutadà i està oberta a totes les persones que les entitats, empreses i institucions de l’Acord vulguin convidar a participar.

Més informació i inscripcions a www.bcn.cat/barcelonainclusiva