En aquesta resolució només hi apareixen totes aquelles associacions, entitats i persones físiques que van presentar documentació, van fer reformulacions o van presentar al·legacions. Les subvencions sense requeriments ni al·legacions ja no apareixen en aquesta resolució definitiva.

D’altra banda, al web municipal ja estan publicats els models de documents que cal entregar per fer la justificació d’aquesta convocatòria de subvencions. Cal presentar-la en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

La data exacta la marcarà el dia indicat de finalització del vostre projecte indicat en la sol·licitud.

Les justificacions es poden presentar a qualsevol de les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Més informació: http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions