Aquest document té l’objectiu de fer un seguiment de les polítiques públiques de joventut que s’han desenvolupat a nivell municipal durant el 2015. L’informe també aborda altres aspectes que afecten als i les joves de la ciutat i exposa les diferents accions que el CJB ha portat a terme en relació a aquestes temàtiques.

La presentació, a càrrec del Secretariat del CJB, es dividirà en tres blocs: emancipació, equipaments juvenils i espai públic, i cohesió social. Després de l’explicació de cada bloc, intervindran els diferents regidors i regidores responsables dels temes de joventut de cada grup municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Al final de tot, hi haurà un torn obert de paraula on els i les assistents a l’acte podran fer les seves preguntes i aportacions.