És el primer cop que s’ofereix aquesta eina digital per donar a conèixer els candidats en el procés de renovació del Síndic de Greuges Municipal de Barcelona. El web està pensat per posar a disposició de les entitats un portal on articular les candidatures i donar visibilitat a totes les opcions rebudes en condicions d’igualtat.

Per expressar el suport a alguna de les candidatures, cal estar empadronades a Barcelona i identificar-se prèviament amb un document d’identitat, una adreça electrònica, el codi postal del seu domicili i la data de naixement. Aquestes dades serviran per comprovar que la persona està empadronada correctament. Un cop fet aquest pas, s’enviarà un enllaç al correu electrònic facilitat, al qual caldrà fer clic per poder acabar el procés. Tant el procés com els comentaris seran anònims perquè no s’emmagatzema cap de les dades facilitades. Tot i així s’estableix un sistema de control pel qual l’Ajuntament de Barcelona podrà eliminar els comentaris que consideri ofensius i cada ciutadà de Barcelona únicament podrà donar suport a un candidat.

D’altra banda, les institucions o associacions que vulguin donar suport a una candidatura podran enviar mitjançant un formulari un document que demostri que estan constituïdes legalment i amb domicili legal a Barcelona, el nom del seu representant legal i el nom de la candidatura a la qual donen suport, tot manifestant els motius del seu suport.

El procés culminarà amb la presentació d’una candidatura de consens al Plenari
Un cop tancat aquest procés d’interacció, s’elaborarà un informe no vinculant recopilant la informació de tota aquesta campanya, que es comunicarà a la comissió permanent del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació al Consistori de les entitats de la ciutat. Finalment, s’obrirà un torn de consultes amb els grups municipals, i l’alcaldessa proposarà una candidatura al Consell Plenari, que haurà de tenir el consens d’una majoria com a mínim de 2/3 parts dels membres representats.

Consultar l’exposició de candidatures