En aquesta sessió es van tractar els continguts del Pla Municipal, treballant de forma transversal els seus cinc eixos per analitzar si aquest document planteja un canvi de model de ciutat respecte a mandats anteriors o no. 

També es van debatre propostes específiques referents a l’eix principal del Bon Govern.