Una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la demarcació i de les 12 comarques que la componen.

L’informe constata, per segon any consecutiu, la recuperació econòmica de tots els territoris de la demarcació, amb les dades més positives dels darrers anys. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i el teixit empresarial de la província tornen a créixer l’any 2015 a totes les comarques i disminueixen el nombre d’aturats, tant registrats com estimats, un -10,7% i un -12,8% respectivament.

La població a la demarcació de Barcelona s’ha mantingut pràcticament igual a l’any anterior, situant–se en 5,5 milions de persones.

La demanda d’allotjament turístic a les comarques de Barcelona l’any 2015 ha tingut un comportament a l’alça respecte el 2014 tant en el nombre de turistes (+3,9%) com en el nombre de pernoctacions generades (+4,9%) arribant a dades històriques amb 11,4 milions de turistes i 32 milions de pernoctacions.