A més, aquest programa també ha concedit 298 ajudes per cobrir el cost dels crèdits de les assignatures repetides per primera vegada. I en aquests moments, es concedeixen 34 propostes d’ajudes, que si ho indiquen les resolucions podrien ser ampliades, per tal de finançar els estudis, en aquest cas, de terceres llengües a l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM).

Aquests ajuts esdevenen de la necessitat d’evitar que els estudiants més vulnerables abandonin els estudis, tanmateix, els criteris per destinar les ajudes cobreixen supòsits com malaltia, atur o desnonament. De fet, els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona i les associacions d’estudiants són els encarregats, mitjançant l’entesa, d’establir les condicions per la concessió de les beques als estudiants de la UB.

Pel que fa al fraccionament de la matrícula, la Universitat de Barcelona ofereix el fraccionament de la matrícula en set terminis, així doncs, durant el curs 2015-2016 van ser 6978 estudiants, que es van decantar per aquesta via, d’un total de 43463 alumnes matriculats.