En la primera part, aquest grup va comptar amb la participació dels  grups municipals: el Partit Socialista i  Ciutadans, a fi de saber el posicionament i les propostes  de cada grup polític davant  del projecte de pressupost 2017. Altres grups han enviat o estan pendents d’enviar, per escrit, el seu argumentari entorn els pressupostos.

Finalment, la sessió va concloure amb les darreres aportacions i modificacions per acabar de donar forma al dictamen definitiu. De fet, aquest encara podrà rebre les aportacions del grup fins a principis de la propera setmana.