Durant l’esdeveniment es van escollir les entitats que formen el nou Secretariat del CJB, màxim òrgan de govern. Aquestes van ser: Associació d’Estudiants Progressistes (AEPS), La Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, Acció Escolta de Catalunya (AEC) i Boca ràdio. D’altra banda, també es va escollir la presidència que aquest any comparteix la Carla Barrenchea d’Acció Escolta amb l’Alejandro Pérez de l’Associació Universitària Sin Vergüenza.

També es van presentar un total de 9 resolucions provinents del Grup de Treball de Territori, del Grup de Treball de Drogues, del Grup de Treball de Diversitat Funcional i del Grup de Treball de Polítiques. Aquestes van ser aprovades per les entitats presents. A més, el Secretariat del CJB va presentar 5 resolucions més: Pla Jove a la ciutat de Barcelona, accés a una interrupció voluntària de l’embaràs, per un treball digne i, per acabar, Solidaritat amb el moviment feminista.

L’acte va concloure amb el discurs de Jaume Collboni, segon tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació, i amb el discurs de l’ex-president Oriol Nicolau.

Font: www.cjb.cat