Amb aquesta proposta es vol millorar la qualitat democràtica, fomentar la participació ciutadana i dotar-la de mitjans que potenciïn la coproducció de polítiques municipals; permetre que la ciutadania pugui exercir un control més directe sobre l’acció dels representants polítics; així com incorporar mecanismes de democràcia directa que assegurin una major implicació i incidència de la ciutadania en les decisions que afecten a la ciutat.

Aquest projecte, que ha de seguir amb el seu tràmit d’aprovació a la comissió de Presidència i a Plenari, incorpora la iniciativa ciutadana com un actor polític més per promoure que la ciutadania tingui més influència en l’agenda política. D’altra banda, també recull la celebració de consultes on es demana la opinió de la ciutadania a nivell de ciutat o districte i a iniciativa municipal o ciutadana. Per últim, l’Ajuntament de Barcelona incorpora diversos òrgans per garantir la fiabilitat i transparència de la participació a la ciutat com és la Comissió Assessora dels Processos Participatius, la Comissió de seguiment dels Processos Participatius, la Comissió de Seguiment de la consulta i la Comissió d’Empara.