La Taula del Tercer Sector va convidar a les empreses del sector turístic a incrementar el seu compromís social per mitjà de l’extensió i replicació d’aquestes bones pràctiques, que tenen un impacte positiu en la reducció de les desigualtats i la inclusió i la cohesió socials. Aquest compromís social també ha de passar per garantir sous i condicions laborals dignes a les treballadores i els treballadors ocupats en aquest sector.

La Taula del Tercer Sector va convidar a les empreses del sector turístic a incrementar el seu compromís social per mitjà de l’extensió i replicació d’aquestes bones pràctiques, que tenen un impacte positiu en la reducció de les desigualtats i la inclusió i la cohesió socials. Aquest compromís social també ha de passar per garantir sous i condicions laborals dignes a les treballadores i els treballadors ocupats en aquest sector.

Font: Taula del Tercer Sector Social