Així doncs, aquesta reunió ha tingut els següents punts de l’ordre del dia:

  • Aportacions dels grups polítics municipals
  • Consensuar la proposta de dictamen

Cal especificar que els grups municipals de PDCat, ERC i PSC han assistit a la reunió del Consell de Ciutat per tal d’explicar el seu posicionament, com a grup, davant de la proposta de projecte pressupostari pel proper exercici, una vegada passada la primera aprovació.

Tant els posicionaments d’aquests grups que han assistit com d’aquells grups municipals que facin arribar el seu posicionament per escrit, seran incorporats al Dictamen del Consell de Ciutat.