En aquesta reunió, la Comissió Permanent va acordar enviar un escrit per instar al Govern de la Ciutat en primer lloc, però també a la totalitat dels grups polítics municipals, a la responsabilitat de tots per aconseguir aprovar uns pressupostos que puguin resoldre els reptes al fet que s’enfronta la ciutat en el proper any, i en el futur.

Escrit pressupostos Comissió Permanent