El temps dedicat a definir un Pla de Comunicació comença a donar els seus fruits.

En aquesta reunió, del 2 d’octubre 2018, es van consensuar les prioritats de les estratègies de difusió i comunicació. Centrant-se en l’elecció dels canals, mitjans i espais més adequats.