La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya va convocar el passat 5 de febrer eleccions per elegir el degà o degana i els membres de les Juntes de les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central, d’acord amb el que estableixen els Estatuts i el Reglament Intern del Règim Electoral del Col·legi. 

Les eleccions se celebraran entre els dies 7 i 10 d’abril de 2014 a través del sistema de votació electrònica, remota i presencial, que per primera vegada s’utilitzarà al Col·legi de Periodistes amb la finalitat de facilitar la participació de tots els col·legiats/des.

Més informació: www.periodistes.org