Aquest llibre revisa de forma crítica els llibres que han afrontat, des de diferents punts de vista, el ‘model Barcelona‘.

S’han escollit les 38 publicacions que han estat considerats les més representatives, estratègiques o influents. Cadascun compta amb una breu introducció que presenta el llibre, els seus autors i el contingut, així com un fragment representatiu. Aquest Reader pot ser molt útil per a tots els estudiosos del fenomen de la Barcelona contemporània, des de la Transició fins a l’actualitat.