En aquesta primera sessió es va fer una aproximació al tipus d’activitats i als possibles continguts.

La comissió organitzadora desitja que es contempli un reconeixement institucional del màxim òrgan de participació i també a les persones que hi han format part en aquests deu anys. A més, es proposa fer alguna activitat que ajudi a donar visibilitat al Consell de Ciutat davant la ciutadania.