L’Àgora Ciutadana vol esdevenir l’espai de trobada dels sectors de la ciutadania que conformen la Barcelona Social, és a dir:

  • Persones que realitzen accions de voluntariat en organitzacions o en programes o projectes d’una entitat o associació; persones que participen en accions de bon veïnatge o de caràcter cívic; persones cuidadores i grups d’ajuda mútua, autoajuda o suport.
  • Participants de projectes o xarxes comunitàries.
  • Membres i participants d’iniciatives o serveis de caire social.

Els objectius serán el reconeixement de la tasca que realitzen la ciutadania i les persones voluntàries de les entitats per reduir la pobresa i millorar la inclusió social a Barcelona; la reflexió sobre la importància de les accions de les persones que conformen la Barcelona Social (persones voluntàries, grups d’ajuda mútua, xarxes d’intercanvi solidari, etc.); identificar missatges, idees i propostes per fer visible al conjunt de la ciutat l’elevat volum de ciutadans i ciutadanes que estan compromesos socialment; i compartir coneixements i experiències, a fi efecte de promoure una ciutadania més activa i compromesa.

Durant l’acte, diverses persones voluntàries o col·laboradores exposaran la seva experiència. També intervindran representants dels diversos col·legis professionals i, finalment, es debatrà entorn com s’hauria de reconèixer a la ciutadania compromesa socialment.

Es convidarà a assistir al conjunt d’entitats de l’Acord Ciutadà, especialment a les entitats i organitzacions que gestionen persones voluntàries o que participen en projectes i serveis de caire social o comunitari, així com al conjunt de la ciutadania que conforma la Barcelona social.

Més informació