Com a document base es va decidir fer servir el dictamen del Pacte Estratègic del Turisme del 2010, que s’ha treballat amb Foment del Treball, el Consell de la Joventut de Barcelona, PIMEC; la FAVB; UGT; CCOO; Cambra de Comerç i Ciutat i Comerç.

Posteriorment va tenir lloc el Grup de Treball de l’Estat de la Ciutat, amb l’objectiu de continuar treballant les grans línies de finals de mandat i elaborant una priorització de línies pressupostàries per als Pressupostos 2015 que va ser lliurada a la Direcció de Pressuposts i Política Fiscal.