L’estudi constata que el creixement de les empreses depèn de quatre grans factors: existència d’oportunitats de negoci, voluntat de creixement, capacitat per créixer i un entorn econòmic i normatiu favorable.

El primer determinant de la dimensió empresarial és que hi hagi una nova necessitat del mercat, que es pugui accedir a nous mercats, que altres empreses es trobin en una situació que afavoreixi una fusió, adquisició o col·laboració, o que l’empresa aconsegueixi alguna patent o alguna innovació que li proporcioni avantatge. 

En segon lloc, cal que l’empresari tingui la voluntat d’aprofitar les oportunitats de creixements i tenir la capacitat suficient de competir en els nous mercats. 

Finalment, cal que l’entorn afavoreixi i no impedeixi el creixement de les empreses. L’eliminació de traves al creixement en els àmbits laboral, fiscal, administratiu, i altres, és imprescindible per no frenar empreses que d’altra manera creixerien. D’altra banda, cal impulsar mecanismes de finançament diferents del clàssic bancari, la dotació de més recursos públics a les polítiques industrials i a la internacionalització per millorar les capacitats competitives de les empreses que es proposen créixer. Segons PIMEC, l’administració hauria de “pensar primer en petit” i establir normes no tan orientades a preservar la dimensió com a impulsar el creixement.