La Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, planteja a l’Ajuntament la modificació de l’Ordenança que prohibeix la circulació per les vies de la ciutat amb ginys mecànics impulsats per qualsevol tipus de motor, de no estar homologats com a vehicles, excepte quan hi ha una autorització especifica atorgada per l’Ajuntament.

Així mateix, la Síndica recomana a l’Ajuntament actuar davant els casos de discriminació en els locals de pública concurrència; de fet, la llei ja permet actuar l’Ajuntament en aquests casos i reconeix el dret dels usuaris que vegin vulnerat el seu dret d’admissió a formular denúncies davant l’Administració competent per sancionar o bé davant la via jurisdiccional.

En aquest darrer número, s’informa també que la Síndica iniciarà una participació a BTV+ en un programa de debat on es tractaran temes d’interès ciutadà que han estat motiu de queixa o qüestions d’actualitat municipal.

Consulteu el butlletí