En els darrers anys, el calendari d’aquesta convocatòria s’ha anat avançant amb l’objectiu que els beneficiaris rebin la subvenció al més aviat possible.

Per això, enguany el període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2016 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2015 i 21 de gener de 2016.

Podreu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes a la següent adreça: http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquesta mateixa adreça.