L’Audiència Pública és un espai de participació obert a tothom, on l’Ajuntament presenta, i després debat amb la ciutadania, les qüestions més significatives de l’acció municipal, en aquest cas les ordenances fiscals per al proper any.

Les audiències públiques juntament amb el Consell de Ciutat, els Consells de Barri i els diversos consells sectorials referits a un àmbit d’actuació o a un sector de la població, són els principals instruments que té la ciutadania per poder intervenir de manera presencial en els afers públics de Barcelona.

La documentació referent a les Ordenances Fiscals es podrà consultar a la següent adreça electrònica: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa

La convocatòria de l’Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals està reglamentada en els articles 26 i 27 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.