Els resultats definitius publicats a la web barcelona.cat/jotambefaigbcn indiquen els noms de les 10 persones que formaran part del Consell Rector de l’IMPD durant els pròxims 4 anys. Aquests representants, juntament amb els altres 10 membres de l’Ajuntament del Consell Rector, participaran en el disseny de les polítiques en matèria de discapacitat i pressupostos de l’IMPD.

Un total de 2.130 votants amb discapacitat han participat en les eleccions. A més, 1.084 d’aquests votants ho han fet de forma presencial el 2 de juliol, el doble que l’any anterior, i 1.008 van fer ús del vot electrònic accessible que va ser la novetat d’aquests comicis. Aproximadament la meitat dels vots procedeixen d’aquest últim recurs segons indica la presidenta de l’IMPD, Laia Ortiz. Únicament, 38 persones han decidit utilitzar la opció del vot per correu.