En aquesta primera sessió, es van presentar les persones que hi formen part i es va debatre sobre possibles temes d’interès per organitzar els primers grups de treball. De fet, es va acordar iniciar els grups de treball de Pressupostos i Ordenances fiscals i el seguiment del PAM com a temes preceptius.

Al llarg d’aquesta sessió també es van debatre i proposar 6 temes d’interès: espai públic, economia circular, economia com a motor de la ciutat, habitatge i turisme, desigualtats i participació i funcionament del Consell de Ciutat. Sobre aquestes qüestions, es va acordar que diferents membres de la Comissió Permanent faran una justificació escrita per enviar a totes les persones del plenari a fi de prioritzar quins són els temes de major interès per començar a treballar.

Finalment, es va acordar el calendari de reunions de la Comissió Permanent d’aquest darrer trimestre de l’any.