Barcelona és pionera pel que fa a tot l’estat en la publicació de dades pressupostàries de manera gràfica i comparativa amb d’altres anys i, a més a més, en el nivell de concreció de les factures dels seus proveïdors. Així doncs, aquest web especifica en què es gasta el pressupost l’Ajuntament, per a què es gasta i qui el gasta. D’altra banda, també ens permet conèixer els ingressos segons el seu origen o procedència.

Aquesta eina, que ha creat l’entitat sense ànim de lucre Civio en tres idiomes (català, castellà i anglès), millora notablement l’accessibilitat i la descàrrega de dades obertes i d’interès col·lectiu com aquestes, a més d’incrementar la transparència en tots els aspectes ja que permet que el ciutadà mitjà pugui entendre sense dificultats on van a parar els seus impostos. Cal afegir, que aquest web incorpora un glossari amb el significat de la terminologia més tècnica cosa que facilita la comprensió de les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona en matèria pressupostària.