La Unió europea finançarà el 80% del cost total del projecte que esdevindrà una prova pilot de tres anys per implantar una renda municipal d’inclusió. Les mil famílies destinatàries es dividiran en cinc grups segons el tipus de renda i els tipus de serveis que els siguin assignats: habitatge, ocupació, educació o participació comunitària.

La finalitat d’aquest projecte és lluitar contra la pobresa d’una forma més eficient mitjançant l’enfortiment del treball en xarxa en un mateix territori tot proporcionant a les persones més autonomia i seguretat amb l’objectiu de reduir els subsidis públics a la llarga. En aquest projecte també col·laboraran la Young Foundation, l’IGOP, el centre per a la innovació social Nova i IESE Business School.

D’altra banda, la UE dotarà a Barcelona de 15 milions d’euros dels fons FEDER per què lideri el projecte de desenvolupament urbà sostenible de l’Eix Besòs que té per objectiu millorar la desigualtat social i urbana dels deu barris en els pròxims 4 anys.