Les entitats tenen com a data límit el 18 de novembre per presentar els projectes sense ànim de lucre que girin al voltant de temes diversos com el foment de l’associacionisme i la participació, la salut, la cultura, la cooperació i la cultura de pau o la diversitat afectivosexual i el gènere.

L’entrega de premis tindrà lloc a les 21:00h del 16 de desembre a L’Espai Jove la Fontana. Així doncs, els premis consten de dotacions econòmiques de 1500, 1000 i 500 per la execució dels projectes. A més, s’atorgarà, el Premi Comunicació al mitjà de comunicació més crític i compromès amb l’associacionisme juvenil, i el Premi Totxana per persones, institucions o mitjans que hagin malmès la imatge social que es té del conjunt de joves.