En aquesta sessió, es va acordar proposar temes de debat per dedicar una estona a reflexionar en les properes Comissions Permanents. En la primera part, es va informar dels resultats sobre la priorització dels grups de treball, així doncs, els que més suports han obtingut són els següents: espai públic i convivència i desigualtats a Barcelona.

D’altra banda, el grup va proposar diverses temàtiques per dedicar una estona de debat a les properes sessions d’aquesta comissió com, per exemple, la qüestió de dotar de major autonomia el Consell de Ciutat o la que té a veure amb el funcionament i la composició d’aquest últim. A més, es va proposar l’intercanvi de coneixements i el treball en xarxa amb alguns Consells de Ciutat de l’Àrea Metropolitana, catalans i espanyols, amb la finalitat de millorar el nostre.

Per acabar, els presents van acordar que la propera Comissió Permanent seria el dia 23 de novembre a les 18:00h i el Plenari el dia 14 de desembre.