En la sessió del 15 d’octubre, aquest va comptar amb la intervenció de l’Enric Perea, Director de Serveis de Pressupost, que ens va informar sobre el contingut del projecte de Pressupost 2017. En la segona part de la sessió, es va acordar incloure alguns punts del dictamen de l’any passat a l’esborrany del dictamen d’enguany.

En la sessió de treball del 17 d’octubre, aquest grup de treball va tenir la ocasió d’escoltar l’anàlisi del pressupost en perspectiva de gènere de la mà de tres membres del Departament de Transversalitat. En la segona part de la sessió, el grup va seguir fent aportacions per incorporar a l’esborrany del dictamen que es presentarà el proper dia 23 de novembre a la Comissió Permanent.